Skægfugle

Sahel Tandskægfugl (Rødbrystet Tandskægfugl)

IMG_1447

Stammer fra vest Afrika, hvor den er en almindelig ynglefugl. Lever i haver og beplantet områder, hvor den søger efter føde som primært består af frugt, dog opmades unger med insekter. Reder gnaves i rådne træstammer og kan være op til 80 cm dybe.

I fugleholdet er den blevet mere almindelig over de sidste par år, og opdræt af disse sker med stor succes hvert år. Det er en af de størrer afrikanske skægfugle, og kan være aggresiv overfor andre arter hvis pladsen bliver for trang. Men trods sin størrelse holder den ikke til at gå ude vinteren over.